Top_menu

Om Curera

Curerajourbilar startade verksamheten 2002. Den mest omfattande verksamheten är driften av jourläkarbilarna, som har hela Stockholms län som operationsområde. Bilarna är operativa icke-kontorstid, dvs vardagsnätter och alla lördagar-söndagar och helgdagar. Uppdragen kommer från 1177 Vårdguiden, den basala hemsjukvården eller från SOS Alarm.