Top_menu

Miljöpolicy

Curera AB:s producerar och levererar sjukvårdstjänster på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Cureras dagliga verksamhet präglas av hänsyn till vår miljö, på både kort och lång sikt.Vi arbetar på ett systematiskt sätt med att minska miljöpåverkan som vår verksamhet medför. Vi arbetar för att effektivisera användning och förskrivning av läkemedel, minska energi-användning, upprätthålla ett säkert omhändertagande av avfall och förebygga förorening av miljön. Det innebär bland annat ett hänsynstagande vid inköp och transporter. Eftersom kunskapen om vad som påverkar vår miljö växer, så har vi en kontinuerlig vidareutbildning för personalen.

Vi följer den miljölagstiftning som vi berörs av och de krav som Stockholms läns landsting ställer.

Björn Åhman
VD
Curera AB