Top_menu

JOURLÄKARBILAR

 

Information om jourläkarbilar

Jourläkarbilar, Curera AB betjänar allmänheten/primärvårdspatienter i hela Stockholms län.

Verksamheten är igång vardagar från kl 17:00 till 08:00 och alla lördagar samt helgdagar.

Jourläkarbilar får sina uppdrag från Vårdguiden (11 77) eller SOS och basal hemsjukvård.

Jourläkare samverkar med kommunen, socialtjänsten, polis och ambulans.

Administrationen nås vardagar kl 09.00 – 16.00 telefon 08-120 00 685, mailadress:  jourbilarna@curera.net

Ni som patient får kontakta 1177 Vårdguiden om ni behöver råd eller hembesök av jourläkare.